Veel voorkomende problemen bij het Vanishing Twin Syndroom en de impact van het trauma in de baarmoeder op de alleen geboren tweeling.

vanishing-twin-syndroom-alleengeboren-tweeling
Vanuit het empirische veld werd duidelijk dat de meeste alleen geboren tweelingen te maken krijgen met eenzelfde soort problemen. Hieronder geef ik graag ter herkenning een overzicht van veel voorkomende problemen die zich in de praktijk toonden.
 
* problemen met eigenwaarde
*overlevingsstrategieën nemen de bovenhand
* zichzelf wegcijferen en zichzelf op de zoveelste plek zetten
* haat en liefde gaan vaak samen hand in hand
* schuldgevoel
* sterke overprikkeling van de zintuigen
* moeilijk om tot ontspanning te komen
* keuzemoeilijkheid
* genderproblematieken
* time-management
* duale verhouding met zien en gezien worden
* niet meer durven in verbinding gaan met iemand
* er bestaat geen grijze zone, zwart-wit denken, alles of niets
* zich vaak in een overlevingsmodus bevinden
* niet meer voelen wat de eigen gevoelens zijn
* zelfsabotage
* het dragen van teveel verantwoordelijkheid in alles wat je doet
* moeite om zwanger te worden
* Full potential niet (kunnen) gebruiken
 
Daar aanleg en context reeds vanaf de zwangerschap met elkaar verweven zijn observeerden we naast de fysieke impact die het verlies van een tweelingdeel in de baarmoeder met zich meebrengt bij de overlevende tweeling dat er zich ook op emotioneel, mentaal en sociaal niveau een impact manifesteert.
 
Op fysiek vlak:
* trauma en traumatische reacties
* teratoma’s (specifieke cysten gevuld met restanten van de overleden tweeling, zoals bijvoorbeeld haar en tanden,…)
* uitgesproken nek- en schouderpijn
* de onmogelijkheid tot het stellen van fysieke grenzen
* het gemakkelijk koud hebben en rillen of juist heel warm hebben en veel zweten
* het zich fysiek wegcijferen of juist heel ostentatief aanwezig zijn
* teveel testosteron, mannelijke dominante kenmerken
* teveel of te weinig oestrogeen, mannelijke of vrouwelijke dominante kenmerken
* uitgesproken overgewicht of ondergewicht
* te weinig of te veel energie (CVS-ADHD-achtige kenmerken)
* verslavingen
 
Op emotioneel vlak:
* geen onderscheid kunnen maken tussen liefde/versmelting en agressie/destructie
* het leven in emotionele uitersten, die elkaar heel vlug kunnen opvolgen, schommelend tussen een gevoel van depressie en manie
* de aanwezigheid van te grote schuldgevoelens
* angstreacties die normale angsten bij gevaar ver overschrijden (paniekaanvallen)
* leegte en eenzaamheid
* bindingsangst en verlatingsangst
* dader-slachtoffer-redderenergie zorgt voor heel wat emotionele spanningsvelden
 
Op mentaal vlak:
* onbewuste overtuigingen over leven en overleven
* niet in staat zijn om voluit te leven, wat zich zowel in ofwel half leven ofwel leven voor twee of meer vertaalt
* een hoge of lage eigenwaarde die plots kan overslaan
* heel vaak twijfelen waardoor het moeilijk wordt om keuzes te maken
* zichzelf wegcijferen en zich ten dienste stellen van de ander
* Eigen verdiensten lager inschatten en minimaliseren
 
Op sociaal/energetisch vlak:
* hoog gevoelig
* een ander soms beter aanvoelen dan zichzelf
* geen of juist heel veel contact met de zielenwereld waardoor je je juist heel sterk aangetrokken voelt of juist heel sceptisch staat tegenover spiritualiteit
* dader-slachtoffer-redderenergie zorgt vaak voor verstrikkingen binnen relaties
* een groot ecologisch bewustzijn
* heel begaan met de omgeving en contacten en verbindingen zoeken in het WIJ
* vaak op zoek naar eenheidsverbindingen of versmeltingen of juist heel egoïstisch en zich een soort ‘lone wolf’ voelen
 
van 💑 tot 💑
 
Sabin.

Geef een reactie